WORKSHOP IN VEDEREA INFORMARII ANGAJATILOR MDRAP CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA INSTRUMENTULUI CAF, 22 IANUARIE 2019

In data de 22 ianuarie 2019,  Avangarde Events a desfasurat workshopul in vederea informarii angajatilor MDRAP cu privire la implementarea instrumentului CAF, in cadrul proiectului proiectului „Calitate, Standarde, Performanta –premisele unui management eficient la nivelul MDRAP” – cod SIPOCA 47.

La acest eveniment au participat un numar de 89 de persoane. Avangarde Events a asigurat sala de conferința,cu toate dotatrile incluse. La intrarea in sala, a fost organizat un spațiu pentru recepție, pentru înregistrarea participanților si distribuirea materialelor informative. Din partea echipei de implementare Avangarde Events, au fost alocate 4 persoane pentru primirea participanților, înregistrarea acestora si distribuirea materialelor informative.

Pentru workshopul desfasurat s-au asigurat ecusoane verticale pentru participanți, suporți din plastic (călăreți) pentru persoanele de la prezidiu. Pentru acest workshop, Avangarde Events a asigurat serviciile de masa: pauza de prabz si cate 2 pauze de lucru pe zi.

Echipa Avangarde Events a asigurat managementul intregului evenimentul. Printre principalele activitati realizate se regasesc si: întocmirea listelor de prezenta, conform detaliilor primite de la autoritatea contractanta. tiparirea  a 1000 de exemplare din studiul privind beneficiile si efectele implementarii sistemelor de management al calitatii, asigurarea parcării gratuite pentru participanți, marcarea sălilor pentru localizarea cu ușurința a acestora de către participanți, fotografii pe parcursul evenimentului, asigurarea transportului materialelor promoționale.

« 1 de 12 »