SESIUNI DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI, CONSULTARI PUBLICE, COMUNITATI DE PRACTICA LA NIVEL LOCAL, CENTRAL SI JUDETEAN, IN CADRUL PROIECTULUI „ETICA-EFICIENTA, TRANSPARENTA SI INTERES PENTRU CONDUITA DIN ADMINISTRATIE”, COD SIPOCA 63, AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, IANUARIE 2020

In perioada 12.01-31.01.2020, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a desfasurat in beneficiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, servicii de organizare programe de formare, conferinta internationala, comunitati de practica si consultari publice si servicii tipografice si conexe in cadrul proiectului „ETICA – Eficienta, Transparenta si Interes pentru Conduita din Administratie”, servicii ce au constat in organizarea a 2 programe de formare, 2 consultari publice pentru Targoviste si Ploiesti, primele comunitati de practica la nivel local, central si judetean.

Peste 300 de persoane au participat in luna ianuarie la evenimentele desfasurate.

SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a asigurat urmatoarele servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ofertei tehnice:

 • servicii de cazare;
 • servicii de masa: mic dejun, pranz, cina, coffee break;
 • asigurare sala de conferinta pentru derularea cursului ;
 • decont transport participanti;
 • personal suport pentru derularea in bune conditii a evenimentelor;
 • managementul general al contractului.

Avangarde Events a realizat in integralitate:

 • A asigurat transmiterea invitaţiilor emise de către Beneficiar, către potenţialii participanţi si centralizarea formularelor de de confirmare a perioadelor de participare;
 • A realizat formarea grupelor şi contactarea telefonică a participanţilor;
 • A intocmit baza de date cu participanţii;
 • A asigurat identificarea datelor necesare serviciilor de cazare ;
 • A fost prezent în locaţia de desfăşurare a sesiuni de formare pe toată durata desfăşurării sesiunilor de formare;
 • A asigurat comunicarea permanentă şi în timp real cu Achizitorul, formatorii şi participanţii;
 • A realizat un mailing list;
 • A transmis e-mail-uri de informare către participanţii respectivei grupe;
 • A realizat informarea telefonică şi prin e-mail a participanţilor;
 • A asigurat transportul materialelor de promovare a proiectului;
 • A realizat verificarea echipamentelor din sală şi a prezenţei conexiunii la internet;
 • A asigurat semnalarea locului unde se găseşte sala, pentru a facilita accesul participanţilor; pregătirea şi verificarea acesteia;
 • A realizat mapa de organizare a evenimentului;
 • A realizat mapa participantului ;
 • A pregatit consumabilele necesare formatorului/participanţilor;
 • A contactat participanţii care nu au sosit în seara anterioară începerii grupei/ sesiunii;
 • A realizat primirea participanţilor;
 • A comunicat Achizitorului orice modificare intervenită cu privire la componenţa grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada sesfășurării sesiunilor de formare;
 • A asigurat realizarea de poze pe parcursul fiecărei grupe de formare;
 • S–a asigurat de buna implementare a contractului, inclusiv soluţionarea situaţiilor neprevăzute care ar fi putut apărea.

Pe toată durata de implementare a contractului, Avangarde Events l a luat toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor contractului.

« 1 de 11 »