SESIUNI DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI, CONSULTARI PUBLICE, COMUNITATI DE PRACTICA LA NIVEL LOCAL, CENTRAL SI JUDETEAN, IN CADRUL PROIECTULUI „ETICA-EFICIENTA, TRANSPARENTA SI INTERES PENTRU CONDUITA DIN ADMINISTRATIE”, COD SIPOCA 63, AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI, FEBRUARIE 2020

In perioada 02-28.02.2020, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a desfasurat in beneficiul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, servicii de organizare programe de formare, conferinta internationala, comunitati de practica si consultari publice si servicii tipografice si conexe in cadrul proiectului „ETICA – Eficienta, Transparenta si Interes pentru Conduita din Administratie”, cod SIPOCA 63, SMIS 119741,  servicii ce au constat in organizarea a 1 programe de formare, 8 consultari publice la: Braila, Galati, Tragu-Jiu, Craiova, Alba-Iulia, Sibiu, Baia Mare, si Cluj-Napoca, cea de-a doua seria de comunitati de practica la nivel local, central si judetean.

La aceste evenimente au participand un numar de 700 de persoane.

SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a asigurat urmatoarele servicii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ofertei tehnice:

 • servicii de cazare;
 • servicii de masa: mic dejun, pranz, cina, coffee break;
 • asigurare sala de conferinta pentru derularea cursului;
 • decont transport participanti;
 • personal suport pentru derularea in bune conditii a evenimentelor;
 • managementul general al contractului.

Avangarde Events a realizat in integralitate:

 • A asigurat transmiterea invitaţiilor emise de către Beneficiar, către potenţialii participanţi si centralizarea formularelor de de confirmare a perioadelor de participare;
 • A realizat formarea grupelor şi contactarea telefonică a participanţilor;
 • A intocmit baza de date cu participanţii;
 • A asigurat identificarea datelor necesare serviciilor de cazare;
 • A fost prezent în locaţia de desfăşurare a sesiuni de formare pe toată durata desfăşurării sesiunilor de formare;
 • A asigurat comunicarea permanentă şi în timp real cu Achizitorul, formatorii şi participanţii;
 • A realizat un mailing list;
 • A transmis e-mail-uri de informare către participanţii respectivei grupe;
 • A realizat informarea telefonică şi prin e-mail a participanţilor;
 • A asigurat transportul materialelor de promovare a proiectului;
 • A realizat verificarea echipamentelor din sală şi a prezenţei conexiunii la internet;
 • A asigurat semnalarea locului unde se găseşte sala, pentru a facilita accesul participanţilor; pregătirea şi verificarea acesteia;
 • A realizat mapa de organizare a evenimentului;
 • A realizat mapa participantului;
 • A pregatit consumabilele necesare formatorului/participanţilor;
 • A contactat participanţii care nu au sosit în seara anterioară începerii grupei/ sesiunii;
 • A realizat primirea participanţilor;
 • A comunicat Achizitorului orice modificare intervenită cu privire la componenţa grupei de formare sau alte aspecte care apar pe perioada sesfășurării sesiunilor de formare;
 • A asigurat realizarea de poze pe parcursul fiecărei grupe de formare;
 • S–a asigurat de buna implementare a contractului, inclusiv soluţionarea situaţiilor neprevăzute care ar fi putut apărea.

Consultarile publice pe tema eticii în administrația publică s-au desfasurat pe durata a doua zile. Prima consultare a fost adresată personalului din cadrul administației publice, iar in cea de-a doua zi consultarea publică pe tema eticii în administrația publică a fost adresata adresată cetățenilor. In luna februarie 2020 au fost organizate consultarile publice in Regiunea de dezvoltare Sud –Est: in Braila si Galati, regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia: Targu-Jiu si Craiova, regiunea de dezvoltare Centru: in Alba-Iulia si Sibiu, in regiunea de dezvoltare Nord-Vest: in Baia Mare si Cluj-Napoca.

Avand in vedere finalizarea programului de formare, respectiv a componentei 1. Organizare și desfășurare program-pilot de formare pentru consilierii de etică, cu tematica dezvoltării de competențe pentru exercitarea funcției de consilier de etică, dezvoltat pe două module distincte s-au organizat in data de 10  februarie, a doua intalnire a comunitatilor de practică de la nivelul autorităţilor publice centrale (inclusiv instituţiilor deconcentrate), E.T.I.C.A. central, comunitatea de practică de la nivelul autorităţilor publice judeţene – E.T.I.C.A. județean, comunitatea de practică de la nivelul autorităţilor publice municipale, orăşeneşti şi comunale E.T.I.C.A. local.

Pe toată durata de implementare a contractului, Avangarde Events l a luat toate măsurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor desfăşurate pentru realizarea obiectivelor contractului.