Politica de Confidentialitate

protectia datelorPolitica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL

 Aceasta politica stabileste regulile pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal obtinute de la dvs. de catre SC AVANGARDE BUSIENESS GROUP cu sediul social in Bucuresti, Str Margelelor, nr. 70, bl. N3, sc 2, ap 20, Bucuresti sector 6 si punct de lucru in str Episcopul Chesarie, nr 22, Bucuresti sect 4 ,  Tel:  + 4 021 252 04 14 ; + 4 031 429 80 87, Fax: +4 031 429 80 86 ; + 4 031 429 80 88 , e-mail: office@avangardeacademy.ro, cod unic de inregistrare fiscala RO 32128882, inregistrat la Registru Comertului sub nr. J40/10109/2013,
politica GDPR

politica cookiePolitica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Politica de Cookies

Drepturile Persoanelor Vizate

 Regulament (UE) 2016 / 679

Directiva (UE) 680

Date contact Responsabil GDPR

 

S.C. AVANGARDE BUSINESS GROUP S.R.L. este înregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 34616/ 20.04.2015 și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, în scopul (i) asigurării furnizării serviciilor si produselor și a altor servicii agreate către clienți/colaboratori, în baza contractului încheiat cu aceștia, precum și pentru recuperarea creanțelor aferente contractelor încheiate, cat si pentru acțiuni de reclamă, marketing și publicitate.
Avangarde Business Group SRL – garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal, angajandu-se sa nu vanda, sa nu divulge, sa nu publice informatii fara acordul proprietarului. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Avangarde Business Group SRL,  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Avangarde Business Group SRLva prelucra legal datele dvs personale pe baza:
Executarii contractului de prestari de servicii de curs si pentru a da curs solicitarilor dvs. diverse: solicitari de informatii, exemple de lectii, teste etc.
Intereselor comerciale legitime, cum ar fi recuperarea unor eventuale creante sau prelucrarea de date personale ce are drept scop marketingul direct, aceasta putand fi considerata ca fiind desfasurata pentru un interes legitim. Ori de cate ori ne bazam pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluam interesele noastre comerciale pentru a ne asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor dvs. In plus, in unele cazuri aveti dreptul de a va opune acestei prelucrari.
Respectarea obligatiilor legale la care Avangarde Business Group SRL se supune, cum ar fi cerinte contabile si fiscale.

Astfel, iată ce se întâmplă cu datele tale personale:

 1. Datele cu caracter personal folosite în derularea contractului tău de furnizare de servicii si produse, (cum ar fi):

-nume, prenume, adresă domiciliu/resedinta, data nasterii, profesie, cetatenia, semnatura, date din starea civila, numele parintilor, loc de munca, formare profesionala – diplome sudii, date bancare, imagine, voce, codul numeric personal, seria si actul de identitate/pasaport, date privind starea de sanatate
– telefon, mail
– interacțiunea/solicitările și comunicările cu furnizorul servicii si/sau produse vor fi transmise pe servere situate în Romania, stat care asigură un nivel adecvat de protecție al acestora.
– documentele sunt arhivate in dosare si protejate in fisete metalice conform legislatiei in vigoare /conform autorizarii furnizorilor de formare profesionala din Romania.
– documentele sunt arhivate in sisteme electronice protejate conform legislatiei in vigoare.

 1. Scopul colectarii datelor este:
  Realizarea obiectului contractului de formare profesionala si a gestionarii acestuia, furnizarea sau accesul la cursurile online, teste, emiterea diplomelor/ certificatelor de absolvire,completarea formularelor specifice si a raportarilor aferente activitatii derulate, publicitate online si cercetari de piata si statistice sau in legatura cu o obligatie legala sau contractuala a Avangarde Business Business Group SRL rezultata din lege sau din ordin al unei autoritati publice.
 2. Cum utilizam datele dvs cu caracter personal:
  Prin completarea datelor dvs. in formularele din site (inregistrare utilizator) sau a documentelor specifice pentru cursurile de formare profesionala ( cerere de inscriere la curs, cerere de examinare sau prin primirea prin corespondenta electronica si trimiterea acestora sunteti de acord si ati inteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Avangarde Business Group SRL este indispensabila prestarii serviciilor alese, cu respectarea legislatiei in vigoare. De asemenea, prin completarea formularului va dati acordul liber si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Avangarde Business Events si imputernicitii acestuia, pentru desfasurarea si/sau derularea de activitati cum ar fi dar fara a se limita la, activitati comerciale privind realizarea contractului de prestari servicii, furnizarea sau accesul la cursuri online, teste, in legatura cu o obligatie legala a Avangarde Business Events pentru marketing si personalizarea serviciilor oferite
 3. Daca v-ati dat consimtamantul ca datele dvs sa fie prelucrate in scopuri comerciale, de marketing direct, va vom tine la curent cu noile produse si servicii, cu oferte noi sau promotii si vom individualiza aceste oferte pentru dvs. Aceste informari vor putea fi facute prin posta, email, telefonic sau sms. Publicitatea online va putea fi personalizata pentru dvs. si prin folosirea cookies, in felul acesta asigurandu-ne ca livram mesaje adecvate asteptarilor dvs., de exemplu prin Google sau retele de socializare.De asemenea vom putea efectua cercetari de piata si statistice.
  In cazul in care datele dvs. de contact vor suferi modificari, puteti transmite in timp util catre Avangarde Business Group SRL , cu noile date, la adresa de email: office@avangarde-events.ro. De asemenea, pentru exercitarea oricarui drept legal mentionat in prezenta Politica de prelucrare a datelor, va rugam sa contactati Avangarde Business Events la: office@avangarde-events.ro
 4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt:
  – companii cu care Avangarde Academy se afla in relatii de parteneriat, in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, cum ar fi: furnizori de servicii de servicii de marketing, expeditie, curierat, servicii de plata / bancare, recuperarea unor eventuale creante sau solutionare a unor eventuale litigii, etc.
  – autoritați publice – in baza si in limitele prevederilor legale
 5. Drepturile Clientilor/Cursantilor
  Dreptul la informare si acces – va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram.
  Dreptul la rectificare – presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra.
  Dreptul la portabilitatea datelor – presupune dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum ar fi: (i) cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal.
  Dreptul la restrictionarea prelucrarii – presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal, iar d-voastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
  Dreptul la opozitie – presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:(i) atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
  Decizii automate, profilare – presupune dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
  Pentru a nu mai primi mesaje de marketing trimiteti-ne un email la adresa  office@group-avangarde.ro, dati clic pe link-ul de la sfarsitul unui e-mail de marketing pentru a va dezabona sau mentionati consultantului daca primiti un apel de marketing.
 6. Retragerea consimtamantului:
  Consimtamantul poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 7. Siguranta prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal
  Specialistii in probleme de securitate monitorizeaza constant masurile adoptate pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii incorecte sau accesului, dezvaluirii, modificarii sau distrugerii neautorizate.
  In transmiterea datelor intervin si terte parti care nu sunt sub controlul nostru, cum ar fi operatorii de retele de internet si nu putem garanta asupra modului in care acestia prelucreaza datele. Daca sesizati orice neregula si considerati ca va putem ajuta, va rugam sa ne solicitati ajutorul la office@group-avangarde.ro
  Puteti alege sa folositi datele dvs pentru postarea sau navigarea in retele de socializare (Google, Facebook, Twitter, Pinterest) cu care noi colaboram. Retelele de socializare respecta propriile politici de utilizare a datelor, cookies, pe care trebuie sa le cunoasteti.
  Avangarde Business Group SRL nu va colecta niciodata cu buna stiinta date personale de la minori.
 8. Durata prelucrarii:
  Prelucrarea este pe durata derularii contractului de prestare a serviciilor, plus o perioada de 5 ani de la incetarea acestuia. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul financiar contabil si comercial.
 9. Locul prelucrarii datelor cu caracter personal:
  Datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate in Romania.

Puteti contacta oricand responsabilul cu protectia datelor la GDPR@group-avangarde.ro

Actualizat 24.05.2018

* Pentru mai multe informatii referitoare la legislatia in vigoare va rugam sa accesati
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1531494905784&uri=CELEX:32016L0680

** Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizata periodic; ori de cate ori vom face o modificare, o vom afiasa pe site-ul nostru www.group-avangarde.ro