ORGANIZAREA A PATRU MESE ROTUNDE, AUGUST 2019, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE

In datele de 2, 5, 6 și 7 august 2019, Avangarde Events a organizat patru mese rotunde în vederea stabilirii planului de dezvoltare a culturii organizaționale in rândul personalului MDRAP, in cadrul proiectului „Calitate, Standarde, Performanta –premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” – cod SIPOCA 47.

La această activitate au fost prezente un  număr de 79 de persoane.

Avangarde Events a asigurat sala de conferință, cu toate dotarile incluse. Pentru aceasta activitate s-au asigurat ecusoane verticale pentru participanți, suporți din plastic (călăreți) pentru persoanele de la prezidiu. Materialele informative (gentile personalizate cu elemente de identitate vizuala) au fost preluate de către prestator și transportate la locația de desfășurare a meselor rotunde. De asemenea, au fost preluate mapele de la autoritatea contractantă și pregătite conform instrucțiunilor primite. Toate materialele au respectat prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru fiecare masă rotundă, Avangarde Events a asigurat câte 2 pauze de lucru pe zi și o pauză de prânz.

Pe lângă aceste servicii, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a mai asigurat și: întocmirea listelor de prezență, conform detaliilor primite de la autoritatea contractantă; parcarea gratuită pentru participanți; marcarea sălii de conferință pentru localizarea cu ușurința a acestora de către participanți; realizarea de fotografii pe parcursul sesiunilor de informare etc.

Din partea prestatorului a fost desemnata o echipa de implementare care a menținut legătura cu Autoritatea Contractantă, a răspuns în mod operativ tuturor solicitărilor din partea acesteia si a fost prezenta la locatia de desfasurare a evenimentelor.

« 1 de 16 »