ORGANIZAREA A 3 SESIUNI DE INSTRUIRE A MANAGEMENTULUI SI A PERSONALULUI MDRAP SI A INSTITUTIILOR SUBORDONATE/ SUB AUTORITATEA MDRAP, OCTOMBRIE- NOIEMBRIE 2019

În perioada 28.10 – 5.11.2019, Avangarde Events a asigurat organizarea  a 3 sesiuni de Instruire a managementului și a personalului MDRAP și a instituțiilor subordonate / sub autoritatea MDRAP în vederea conștientizării importanței implementării sistemului de management al calității și a certificării cu ISO și a instrumentului de autoevaluare CAF, in cadrul proiectului „Calitate, standarde, performanta – premisele unui management eficient la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice” – cod SIPOCA 47.

În vederea realizării acestei activități, Prestatorul a asigurat: sală de conferințe  cu toate dotarile incluse, toate serviciile de masa un dejun de lucru pe zi pentru 75 de persoane participante, 2 pauze de cafea pe zi pentru 75 de persoane,servicii de tipărire/multiplicare materiale – 75 seturi suport curs.

Sesiunile de instruire s-au desfasurat pe parcursul a 2 zile fiecare, in Bucuresti: sesiunea I: 28-29.10.2019, sesiunea II: 30-31.10.2019, sesiunea III: 4-5.11.2019.

Alte atribuții realizate de Avangarde Events au fost: asigurarea tipăririi/multiplicării a 75 de suporturi de curs ce au fost utilizate in cadrul sesiunilor de lucru, asamblarea mapelor si distribuirea acestora, asigurarea transportului materialelor ce au fost distribuite la sesiune de instruire, întocmirea listelor de prezenta, conform detaliilor primite de la autoritatea contractanta, marcarea sălilor pentru localizarea cu ușurința a acestora de către participanți, asigurarea parcării gratuite pentru participanți etc.

« 1 de 13 »