ATELIERE DE LUCRU DIN CADRUL PROIECTULUI „INSTRUMENTE DE SISTEMATIZARE A LEGISLATIEI, DE MONITORIZARE SI DE EVALUARE IN ADMINISTRATIA PUBLICA”, COD SIPOCA 59, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII SI ADMINISTRATIEI, MARTIE 2020

În luna martie 2020, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a in beneficiul  Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării și Administrației 5 ateliere de lucru, la care au participat un numar de 30 persoane/atelier.

În perioada 04-05.03.2020, atelierul de lucru a prevazut prezentarea și dezbaterea metodologiei de evaluare a impactului implementării Planului de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în administrația publică  – „Prezentarea și dezbaterea propunerilor de indicatori specifici de impact, precum și a modalităților de colectare a datelor pentru elaborarea metodologiei de evaluare a impactului utilizării managementului calității în administrația publică”

În data de 06.03.2020, atelierul de lucru a prevazut „Elaborarea și definitivarea metodologiei de lucru pentru procesul de analiza a legislației”.

În perioada 09-10.03.2020, atelierul de lucru a avut ca scop identificarea modalităților de preluare/transpunere a modelelor de organizare a resurselor umane pentru implementarea managementului calității.

În perioada 12-13.03.2020, atelierul de lucru a viziat prezentarea și dezbaterea metodologiei de evaluare a impactului implementării Planului de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în administrația publică  – „Evaluarea impactului utilizării managementului calității în administrația publică”.

În data de 13.03.2020, atelierul de lucru a avut ca scop „Dezvoltarea Mecanismului cadru de monitorizare a Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor – Metodologia de colectare și interpretare a datelor”.

Printre principalele activitati realizate se numara:

  • realizarea și tipărirea materialelor care au fost prezentate la atelierul de lucru;-promovarea evenimentului prin asigurarea și distribuirea materialelor de promovare și informare ale proiectului, precum și a obiectelor promoționale personalizate, respectiv mapa participantului;
  • asigurarea coordonatorului tematic, care a pregătit împreună cu echipa de implementare a proiectului, materialele necesare a fi prezentate/dezbătute în cadrul evenimentului, moderând lucrările acestuia
  • asigurarea si amenajarea salilor sălii în care au avut loc atelierele de lucru, cu toate dotări adecvate pentru organizarea evenimentului
  •  asigurarea de personal specializat, pentru gestionarea şi utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor (audio, climatizare, iluminare, sonorizare, computer, videoproiector etc.) pe tot parcursul derulării evenimentelor.

Avangarde Events a elaborat sloganul proiectului și conceptul grafic pentru materialele de promovare/informare din cadrul proiectului, respectând prevederile Manualului de Identitate Vizuală al AM POCA. Pentru aceste activitati a fost asigurate urmatoarele materiele promotionale: 1 buc. spider pop-up, 4 buc. roll-up, 2 buc banner, 10 buc afișe.

Pentru realizarea acestor activități Avangarde Events a asigurat managementul evenimentelor, prin nominalizarea unei echipe de experti.

« 1 de 13 »