ATELIERE DE LUCRU DIN CADRUL PROIECTULUI “INSTRUMENTE DE SISTEMATIZARE A LEGISLATIEI, DE MONITORIZARE SI DE EVALUARE IN ADMINISTRATIA PUBLICA”, COD SIPOCA 59, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, ADMINISTRATIEI SI DEZVOLTARII, FEBRUARIE 2020

În perioada 26-27.02.2020, SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL a desfașurat în beneficiul Ministerul Lucrărilor Publice, Administrației si Dezvoltării ateliere de lucru „Dezvoltarea Mecanismului cadru de monitorizare a Planului integrat pentru simpificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor – stabilirea indicatorilor relevanți și a riscurilor aferente măsurilor de simplificare.

Evenimentele au avut ca scop dezvoltarea, promovarea și implementarea mecanismului-cadru de monitorizare a Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor.

La cele doua ateliere au participat 30 de persoane/atelier reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice din grupul țintă al proiectului (inclusiv reprezentanți ai Grupului de lucru tematic “Debirocratizare și Simplificare” și ai instituțiilor responsabile cu implementarea măsurilor cuprinse în Planul de simplificare, precum și experții contractați în cadrul proiectului).

Avangarde Events a asigurat suportul logistic şi tehnic pentru derularea atelierelor, astfel:

 • asigurarea şi amenajarea sălilor în care au avut loc atelierele de lucru, cu dotări adecvate pentru organizarea fiecărui eveniment;
 • asigurarea echipamentelor pentru prezentarea materialelor în format electronic (video-proiector, laptop, ecran de proiecţie), funcționale pe parcursul evenimentelor;
 • asigurarea și multiplicarea materialelor care au prezentate la fiecare atelier de lucru
 • asigurarea echipamentelor de birotică şi consumabile necesare pregătirii unor documente de ultimă oră, eventual modificării documentelor de lucru pentru evenimente: laptop, imprimantă, copiator, hârtie, flipchart, markere etc.;
 • asigurarea echipamentului de sonorizare-comunicare;
 • asigurarea de personal specializat pentru gestionarea şi utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor (audio, climatizare, iluminare, sonorizare, computer, videoproiector etc.) pe tot parcursul derulării evenimentelor;
 • asigurarea unui punct de înregistrare a participanților, dimensionat corespunzător pentru amploarea evenimentelor;
 • asigurarea vizibilităţii evenimentului – spaţiu în sală pentru plasarea materialelor de promovare, respectiv sipder pop up, banner, roll-up, afișe ale atelierelor de lucru, precum şi amplasarea de săgeţi indicatoare în hotel;
 • realizarea de fotografii pe parcursul derulării evenimentelor şi punerea acestora la dispoziţia beneficiarului pe CD/DVD/memory stick;
 • amenajarea sălii în care au avut loc atelierele de lucru şi a meselor de şedinţe, distribuirea documentelor pe mesele de sedință, aranjarea călăreţilor pe mese cu numele persoanelor participante, instalarea şi verificarea echipamentelor etc.);
 • asigurarea ecusoanelor cu numele participanţilor (pe baza confirmărilor şi a listei de participanţi);
 • asigurarea serviciilor de masa.
« 1 de 11 »